آدرس اداره کل : www.nkhdoe.ir


اهداف و وظایف کلی سازمان 

 u- اجرای قوانین و ضوابط مربوط به استقرار و فعالیت واحدهای صنعتی و خدماتی .

uـ کنترل واحدهای آلوده کننده محیط زیست و الزام آنها به رعایت ضوابط و استانداردهای موجود .
uـ جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای آلاینده .
uـ نمونه برداری , بررسی و کنترل مواد آلوده کننده محیط زیست در مراکز شهری و صنعتی .
uـ همکاری با واحدهای صنعتی داوطلب استقرار نظام مدیریت زیست محیطی          
uـ جلــــب همکــــاری دستگــــاههــــای اجرایی استان به منظور رعایت ملاحظات زیست محیطی .
u ـ انجام طرحهای مطالعات محط زیست انسانی استان با همکاری مراکز دانشگاهی .
uـ رسیدگی به شکوائیه ها و اختلافات مربوط به مسائل محیط زیست .
uـ تعیین و شناسایــــــی زیستگــــاه هـــــا و روابط بوم شناختی موجود بین گونه های حیات وحش و محیط آنها.
uـ حفاظت از ذخایر طبیعی و تنوع زیستی در مناطق تحت پوشش .
uـ ارائه راهکار و پیشنهاد جهت ترمیم اثرات سوء ناشی از فعالیتهای گذشته در محیط زیست طبیعی .
uـ سرشماری وحوش و تعیین میزان بهره برداری اصولی از حیات وحش استان .
uـ تهیه و آماده نمودن نمونه های گیاهی , جانوری و غیره برای موزه های تاریخ طبیعی استان .
uـ امور بازرسی و نظارت بر عملکرد اجرایی واحدهای تابعه اداره کل .
uـ رسیدگی به شکایات واصله بر حسب مورد.
uـ تامیـــــــــن تجهیــــزات انفــــــرادی مورد نیاز محیط بانان ( اعم از اسلحه , مهمات , بی سیم , لباس و ….) و نظارت بر چگونگی استفاده آن .
uـ اجرای قوانین شکار و صید قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست .
uـ نشر فرهنگ زیست محیطی در بین افراد جامعه برای ایجاد علاقه , حس مسؤولیت و مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی و رسانه های همگانی
uـ تلاش در زمینه راهنمایی و ارتقای دانش عمومی از طریق برگزاری مصاحبه ها , کنفرانس ها, سمینارها, بازدیدها, چاپ و انتشار آگهی های عمومی , بروشورها و جزوه های آموزشی .
uـ برقراری ارتباط اداره کل با دیگر دستگاهها و نهادهای اجرایی به منظور تبادل اطلاعات در زمینه فعالیتهای سازمانی
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397