فراخوان خوداظهاری واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز

فراخوان خوداظهاری واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز


مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز فراخوان خوداظهاری بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز خبر داد.لینک خبر: https://b2n.ir/k16377

روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی

 
نسخه قابل چاپ
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین