اخبار برگزیده

برگزاری دو کارگاه آموزشی در شهرستان مانه و سملقان

برگزاری دو کارگاه آموزشی در شهرستان مانه و سملقان

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مانه و سملقان گفت: دو کارگاه آموزشی مدیریت پسماند و تعارضات خرس قهوه ای باجوامع محلی درمحل بخشداری سملقان باحضوربخشدار ، معاون فرماندار و دهیاران بخش سملقان برگزار گردید
 
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین