اخبار برگزیده

کارمند نمونه محیط زیست استان خراسان شمالی معرفی شد

کارمند نمونه محیط زیست استان خراسان شمالی معرفی شد

در جریان جشنواره شهید رجایی سازمان حفاظت محیط زیست که در محل سالن همایش های بین المللی این سازمان برگزار شد، از علیرضا کریمی کارمند اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالیبه عنوان کارمند نمونه استانی در ارزیابی عملکرد سال 1401 با اهداء تندیس یادبود و لوح تقدیر قدردانی بعمل آمد
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین