اطلاعیه

فراخوان همایش ملی صنعت و خدمات سبز
فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 98-99
به منظور تشویق و قدردانی از مدیران صنایع که رشد و توسعه فعالیت صنعتی را با وجود همه مشکلات در جبهه تولید با رعایت استاندارد های زیست محیطی و بکارگیری فنآوری های پاک وظیفه ای قانونی، شرعی و اخلاقی سرلوح کار خود قرار می دهند و با برنامه های عملیاتی به تنظیم رابطه صحیح واصولی بین اقتصاد انسانی و طبیعت، موسوم به اکونومی و اکولوژی اهتمام دارند، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سالانه همایشی تحت عنوان همایش صنایع سبز برگزار می نماید و از واحدهای برگزیده  با اهدای لوح تقدیر با امضاء معاون محترم رئیس جمهور و مقام عالی ریاست سازمان، قدردانی بعمل می آورد، در این ارتباط پرسشنامه واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی سبز سال 98-99 به همراه دستورالعمل ها و پرسشنامه های مربوطه به صورت فایل الکترونیکی در پرتال سازمان( https://iranemp.ir ) قابل دسترس می باشد لذا متقاضیان می توانند به صورت مکانیزه حداکثر تا 30/8/99 پس از مطالعه راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه به طور اختصاصی ( به تفکیک واحد های صنعتی ، معدنی و خدماتی) اقدام نمایند.
فايلها
راهنماي نحوه ثبت نام واحدها.PDF 594.703 KB
نحوه+تكميل+پرسشنامه+واحد+هاي+خدماتي.pdf 749.369 KB
نحوه+تكميل+پرسشنامه+واحدهاي+صنعتي.pdf 1.31 MB
دستورالعمل+انتخاب+واحدهاي+صنعتي+و+خدماتي+سبز+در+سطح+استان+و+ملي.pdf 839.002 KB
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین