اطلاعیه

فراخوان انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز سال 1399-1400 مسیر توسعه وپیشرفت کشور نیازمند جامعه ایی سالم در جوار محیطی عاری از آلودگی است و حفاظت از محیط زیست اهمیت حیاتی دارد که در اصل 50 قانون اساسی کشور تبلور دارد و حفظ محیط زیست همواره مورد دغدغه و تاکید مقامات عالی رتبه کشور می باشد. در این راستا به منظور تشویق و قدردانی از واحدهایی که رشد و توسعه فعالیت اقتصادی را با وجود همه مشکلات با رعایت استاندارد های زیست محیطی و بکارگیری فنآوری های پاک وظیفه ای قانونی و اخلاقی سرلوح کار خود قرار می دهند و با اجرای برنامه های عملیاتی به تنظیم رابطه صحیح بین اصول اقتصاد انسانی و حفظ طبیعت اهتمام دارند و جهت کاهش، کنترل و رفع آلودگی های هوا، آب، خاک، پسماند فعالیت واحد و یا بکارگیری انرژی پاک ویا سایر الزامات و ملاحظات محیط زیستی  تاکنون اقدام شاخص داشته اند، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، سالانه همایشی تحت عنوان همایش واحدهای سبز برگزار می نماید و از واحدهای برگزیده  با اهدای لوح تقدیر با امضاء معاون محترم رئیس جمهور و مقام عالی ریاست سازمان، قدردانی بعمل می آورد. فلذا در این ارتباط پرسشنامه واحدهای صنعتی ، معدنی و خدماتی سبز سال 1399-1400 به همراه دستورالعمل ها وپرسشنامه های مربوطه به صورت فایل الکترونیکی در پرتال سازمان( https://iranemp.ir ) قابل دسترس می باشد لذا متقاضیان می توانند پس از مطالعه راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه به طور اختصاصی ( به تفکیک واحد  صنعتی ،معدنی و یا خدماتی خود) به صورت مکانیزه حداکثر تا 30/9/1400اقدام نمایند
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین