اخبار استان

احداث انبار علوفه و پارکینگ و نیز بهسازی و نماکاری سنگ در محیط بانی بادبر منطقه حفاظت شده قرخود

احداث انبار علوفه و پارکینگ و نیز بهسازی و نماکاری سنگ در محیط بانی بادبر منطقه حفاظت شده قرخود

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین