اخبار استان

ساخت جان پناه در ارتفاعات منطقه حفاظت شده قرخود برای پوشش حفاظتی منطقه، از محل اعتبارات بنیاد علوی

ساخت جان پناه در ارتفاعات منطقه حفاظت شده قرخود برای پوشش حفاظتی منطقه، از محل اعتبارات بنیاد علوی

عكس های مرتبط :
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین