محیط زیست در رسانه ها

تجهیز محیط زیست خراسان شمالی به بیسیم های دیجیتال خراسان شمالی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از تجهیز محیط زیست استان به بیسیم دیجیتال خبر داد.

دکتر رضا شکاریان اظهار کرد: بیسیم هایی که در این اداره کل استفاده می شد از نوع آنالوگ بوده و غیرقابل استفاده شده بودند.

وی گفت: ۵ دستگاه دیجیتال دستی و ۶ دستگاه دیجیتال خودرویی خریداری شده است.

شکاریان همچنین از تعمیر و تجهیز اسلحه خانه نیز خبر داد و افزود: طی امسال یک اسلحه خانه تعمیر و تجهیز شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن ۴۰ موتور تحویل محیط بان ها شده است و تمام خودروها نیز تعمیر شده اند.
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین