رییس جمهور در جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست: توسعه پایدار و سالم در گرو رعایت مباحث زیست‌محیطی است

رییس جمهور در جلسه شورای‌عالی محیط‌زیست: توسعه پایدار و سالم در گرو رعایت مباحث زیست‌محیطی است

نسخه قابل چاپ
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین