اخبار برگزیده

.

خدمات عمومی رایگان جایگزین حبس برای متخلف زیست محیطی در شهرستان جاجرم

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، یک نفر متخلف تعلیف غیر مجاز دام در پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم به 270 ساعت خدمات عمومی رایگان جایگرین 4 ماه حبس محکوم شد
طی این حکم مقرر گردید فرد متخلف در قسمت حفاظت و نگهبانی یا فعالیت در جهت بهبود مراتع پناهگاه حیات وحش میاندشت تحت نظارت قاضی اجرای احکام با اداره حفاظت محیط زیست جاجرم همکاری نماید
بيشتر