اخبار برگزیده

کشف10 قطعه پرنده وحشی از پرنده فروشی های شهر شیروان

کشف10 قطعه پرنده وحشی از پرنده فروشی های شهر شیروان

طی پایش مشترک ماهانه مامورین اجرایی اداره محیط زیست شیروان و نماینده دامپزشکی شهرستان از پرنده فروشی های سطح شهر جهت مقابله با آنفلوآنزای پرندگان و جلوگیری از قاچاق و خرید و فروش پرندگان وحشی،8قطعه سهره طلایی سر خاکستری و 2قطعه طرقه از متخلفین کشف و ضبط گردید.
افراد خاطی به اداره محیط زیست احضار و ضمن تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی شدند.
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین