اخبار برگزیده

تقدیر از مقاله برگزیده شده نخستین فراخوان ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی

تقدیر از مقاله برگزیده شده نخستین فراخوان ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی

مقاله آقای دکتر حمیدرضا سوداگر از کارکنان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تحت عنوان استراتژی سازمان سواد آموزی در آموزش همگانی افراد جامعه برای تغییر در زندگی در نخستین فراخوان ملی و بین المللی رهیافت های نوین سوادآموزی در زیست بوم جدید پذیرفته گردید.
طی مراسمی با حضور آقای دکتر شکاریان مدیر کل محیط زیست استان و آقای مهندس رسولی معاونت سوادآموزی استان و سرکار خانم معصومی رئیس اداره آموزش‌های داوطلبانه سواد آموزی و آقای رحمانی رئیس اداره سنجش تحصیلی اداره نهضت سواد آموزی و جمعی از همکاران از آقای دکتر سوداگر و همکاران تدوین مقاله فوق الذکر تقدیر و تشکر گردید.
در این مراسم آقای دکتر شکاریان ترویج فرهنگ زیست محیطی را از طرف اداره نهضت سواد آموزی امری مهم تلقی نمود و خواستار همکاری دو دستگاه در این زمینه گردید.
همچنین آقای مهندس رسولی سواد اطلاعاتی را برای تغییر در زندگی افراد امری ضروری دانستند و تأکید نمود: سازمان سوادآموزی با مشارکت دستگاههای اجرایی می تواند گام‌های موثری در این امر بردارد و این آینده نگری در چندین سال آینده می تواند به عنوان یک موفقیت برای نهضت سوادآموزی و جامعه ایران گردد.
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین