اطلاعیه

فراخوان عمومی
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون حفاظت از خاک، در نظر دارد نسبت به شناسایی فعالین در حوزه پاکسازی و بازسازی خاک های آلوده اقدام نماید. لذا آن دسته از مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها ، شرکت‌های خصوصی و ... که در زمینه پاکسازی و بازسازی خاکهای آلوده فعال هستند می توانند سوابق علمی و اجرایی خود را به این اداره کل ارسال نمایند

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین