اخبار استان

نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با تشکل های زیست محیطی با موضوع مدیریت و حفاظت حیات وحش

نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با تشکل های زیست محیطی با موضوع مدیریت و حفاظت حیات وحش

نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با تشکل های زیست محیطی با موضوع مدیریت و حفاظت حیات وحش برگزار شد
اهم صحبت های مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این نشست :
-حدود 1000 فقره حقوق عرفی واحد دامی را در منطقه میاندشت خریداری کرده ایم
-برنامه آموزش شکارچیان را پیگیری می کنیم
-تمامی هزینه های درمانی تعارض انسان و پلنگ را پرداخت کرده ایم
-مناطق تحتمدیریت ظرفیت و تحمل وجود این تعداد دام را ندارد و فشار زیادی به پوشش گیاهی و جانوری این مناطق وارد شده است
-از محل ستاد گرد و غبار کشور توانسته ایم بودجه مناسبی برای منطقه میاندشت جذب کنیم
30 دوربین تله ای برای پایش حضور یوزپلنگ در منطقه میاندشت نصب کرده ایم
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین