اخبار استان

نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با تشکل های زیست محیطی با موضوع مدیریت و حفاظت حیات وحش

نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با تشکل های زیست محیطی با موضوع مدیریت و حفاظت حیات وحش

نشست مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با تشکل های زیست محیطی با موضوع مدیریت و حفاظت حیات وحش برگزار شد
اهم صحبت های مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این نشست :
-حدود 1000 فقره حقوق عرفی واحد دامی را در منطقه میاندشت خریداری کرده ایم
-برنامه آموزش شکارچیان را پیگیری می کنیم
-تمامی هزینه های درمانی تعارض انسان و پلنگ را پرداخت کرده ایم
-مناطق تحتمدیریت ظرفیت و تحمل وجود این تعداد دام را ندارد و فشار زیادی به پوشش گیاهی و جانوری این مناطق وارد شده است
-از محل ستاد گرد و غبار کشور توانسته ایم بودجه مناسبی برای منطقه میاندشت جذب کنیم
30 دوربین تله ای برای پایش حضور یوزپلنگ در منطقه میاندشت نصب کرده ایم
بيشتر
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها