جوابیه

جوابیه اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در خصوص وجود کف در آب رودخانه باباامان:  عطف به گزارش ایجاد کف در سطح پساب خروجی تصفیه خانه شهری بجنورد به استحضار می رساند با توجه به آزمایشات صورت پذیرفته بر روی نمونه های برداشت شده از خروجی تصفیه خانه شهری بجنورد مقادیر دترجنت(شوینده ها) در حد مجاز استانداردهای محیط زیست می‌باشد این اتفاق در روزهای نخست پاییز و اول بهار بعلت استفاده بیش از حد عموم از مواد شوینده و انتقال آن به سیستم تصفیه خانه مشاهده می‌گردد در موارد معدودی سیستم تصفیه خانه نیز دچار نوساناتی می‌شود که مزید علت تشدید این اتفاق می‌شود کف های ایجاد شده بعلت تغییر ارتفاع ناگهانی مسیر حرکت آب می‌باشد که باعث آلودگی بصری شده است

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
بيشتر
سال 1401 سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین