وب سايت ها
شیروان 2 -مجوز های محیط زیست شش ماه دوم  سال 1401
شیروان 1 -مجوز های محیط زیست شش ماه اول  سال 1401
فاروج -مجوز های محیط زیست سال 1401
گرمه مجوز های محیط زیست یکساله 1401
مانه و سملقان -مجوز های محیط زیست سال 1401
-راز و جرگلان -مجوز های محیط زیست سال 1401
بجنورد - مجوز های محیط زیست یکساله 1401..
اسفراین 4-مجوز های محیط زیست سه ماهه چهارم سال 1401
اسفراین 3-مجوز های محیط زیست سه ماهه سوم سال 1401
اسفراین 2-مجوز های محیط زیست سه ماهه دوم سال 1401
اسفراین 1-مجوز های محیط زیست سه ماهه اول سال 1401
انتشار فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه
انتشار فهرست مناقصات و مزایده ها
انتشار جزییات مرتبط با قراردادها
انتشار اطلاعات تفضیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
انتشار اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها
تالار گفتمان
آپارات استان خراسان شمالی
1